PERKHEMAHAN PERDANA PELAJAR 2013

Posted ago by fizsm

SCREAMING KELAS TINGKATAN 5 TAHUN 2013

Posted ago by Reedone Muse

Nama untuk Screaming untuk kelas tingkatan 5 untuk tahun 2013, Semua pelajar tingkatan lima 2013 boleh download di link dibawah untuk maklumat penuh.

Tekan disini untuk downlaod

PENGEMASKIAN DATA DAN MAKLUMAT E-PROFIL

Posted ago by Reedone Muse

PENGEMASKIAN DATA DAN MAKLUMAT E-PROFIL SEMUA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

Merujuk kepada surat siaran Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia  KP(BPG)9203/1/2/29Jld.2(30) bertarikh 22 November 2012 semua  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DI KP Minta membuat pengemaskinian sebelum 30 November 2012 bagi gred DG48 sehingga Jusa C. Bersama-sama ini disertakan data eprofil untuk makluman dan tindakan pihak tuan.

PERUTUSAN HARI GURU 2012 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA “GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA”

Posted ago by Reedone Muse

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, puan-puan warga pendidik dan murid-murid yang dikasihi sekalian,

1. Semenjak tahun 1972, peranan dan fungsi guru telah diiktiraf begitu signifikan dan diabadikan menerusi ungkapan tema Hari Guru yang diraikan pada 16 Mei setiap tahun. Guru dipandang tinggi sebagai pemangkin pembangunan negara, pembentuk generasi dan menjadi asas kemajuan pendidikan negara di samping memacu kejayaan rakyat. Guru yang melengkapi diri dengan kualiti dan Standard Guru Malaysia diakui mampu menjamin keberhasilan negara, antaranya guru yang inovatif dan kreatif teras kejayaan wawasan, guru berkesan pendidikan cemerlang, guru berkualiti pemangkin kegemilangan dan guru cemerlang negara terbilang.